Vad säger grunderna för läroplanen egentligen om fenomenbaserat lärande, digitala verktyg och självstyrt lärande?

Utbildningsstyrelsen har samlat information med anledning av den diskussion som nu går het om läroplanerna och nya metoder för lärande. "Vad fastställs i de nationella grunderna och vad besluter kommunerna och skolorna själva?"