Ord för ord: Ta vara på debatten om arbetstid!

Det är glädjande att debatten kring arbetstid aktualiserats igen – vi ska ta vara på den och hålla den i liv. Att tyst acceptera att inget kan göras åt vårt avlöningssystem - att inget går att ändra - får inte bli vårt rättesnöre.