FSL valde ny styrelse

Fullmäktige för Finlands Svenska Lärarförbund FSL har valt ny förbundsstyrelse vid sitt möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Två av de åtta ledamöterna är nya. Att hitta löningar på arbetsbelastningsfrågorna kommer att genomsyra allt vi gör och alla beslut vi fattar, från lönepolitik till arbetstidssystem, säger förbundsordförande Christer Holmlund.