FSL-fullmäktige valde presidium

Christoffer Sourander, Kimitoön, har valts till ordförande för FSL-fullmäktige. Som vice ordförande valdes Ann-Britt Romar, Kyrkslätt. Fullmäktige valde presidium vid sitt höstmöte i Tammerfors onsdagen den 14 november 2018.