En motion och fem initiativ

Vi tackar för engagemanget från våra medlemmar, en motion och fem initiativ har skickats in till vårt fullmäktige och vår styrelse! Ärendena gäller bland annat lärarutbildningen, våld mot lärare och principer då vikarier plockas in.