Rektorernas arbetsbord svämmar över – vi behöver kunna dela på ledarskapet

Det finns ett stort behov av tilläggsresurser för att kunna fördela ledarskapet på fler personer. Mer tid för rektorerna att sköta alla olika arbetsuppgifter förbättras inte bara lärarnas utan också elevernas välmående och ork. Det är klart att har lärarna mycket så har jag som rektor mycket, säger Inger Nabb, rektor för Vikinga skola i Vasa.