Läs Läraren nr 17

Jag tror väldigt mycket på fostrande samtal, men jag tror inte längre på att hålla dem i helklass, skriver kolumnisten och modersmålsläraren Amanda Audas-Kass i det senaste numret. Läraren beskriver också den motion om bristerna i lärarutbildningen som studerandeföreningen FSLF inkommit med till fullmäktige i november.