OAJ försvarar privata skolor

OAJ ser ingen orsak till att diskriminera privata skolor och därmed också eleverna och lärarna i dessa. Systemet borde vara neutralt och inte se till vem som upprätthåller utbildningen. I vårt land är det svårt att få tillstånd och därtill anslutna statliga bidrag för privat skolverksamhet i grundskolan.