Så här enkelt påverkar du i FSL

I FSL är det medlemmarna som bestämmer vad som ska stå på programmet, vilka frågor vi arbetar för och vad din medlemsavgift används till. Vill du vara med och bestämma? Skriv då en motion eller ta ett initiativ!