Fullmäktige kallas till möte

Alla nyvalda fullmäktigeledamöter kallas till ordinarie möte i Tammerfors den 14–15 november 2018. Möteshandlingarna finns på FSL:s Intra senast i slutet av vecka 43. Kom ihåg att skriva initiativ och motioner till mötet!