Inger Damlin – lejon jagar i flock

"Jag är orolig över den ökade arbetsbelastningen bland lärare som konstateras i undersökning efter undersökning." Inger Damlin, FSL:s representant OAJ:s styrelse, anser att lärararbetet behöver gränser. Hon efterlyser öppenhet och diskussion när man funderar på lärarnas arbetstid. Läs mer i tidningen Opettaja.