Ord för ord: Våga satsa rätt!

Jag förvånas stort över den politiska diskussion som förs i till exempel min hemkommun Esbo varje höst. Tjänstemännen kommer med förslag på nedskärningar på ungefär fem procent som sedan i den politiska manglingen minskas eller helt tas bort. Dessvärre har jag inget minne av att det någonsin i beredningsskedet har föreslagits tilläggsanslag till skolan.