Ord för ord: Allt kan inte köpas för pengar

Antimobbningsarbetet som utförs är omfattande. Skolorna jobbar aktivt mot trakasserier, mot kränkande behandling och mot mobbning under hela skolvardagen. Alla skolor har utarbetat egna sätt att jobba, eftersom det inte finns en modell som kan appliceras på alla. Skolorna måste ges möjlighet att själva utarbeta det optimala sättet. Mycket ligger dessutom i ryggmärgen hos våraprofessionella lärare. Här ligger styrkan i en helhetsbild av eleven och hur en grupp fungerar.