Följ upp samplaneringen direkt från skolstart

Som lärare i grundskolan kan du ha 126 timmar samplanering per år, i gymnasiet 50-107 timmar per år. Samplaneringstiden ska räcka till en hel del, bland annat kontakt till elevernas vårdnadshavare, elevvårdsarbete och möten. Därför är det viktigt att hålla koll på samplaneringstiden, enkelt gör du det i vår mobilapp Lärarrummet.