Läs Läraren nr 11

I det sista numret före sommarpausen rapporterar Läraren från kongressen, i ledaren konstaterar Carl-Erik Rusk att "kongressen bevisade själv att den inte behövs längre". Läs mer om förbundets nya stadgar och den motion om arbetsbelastning som Raseborgs lärarförening presenterade. I det här numret finns också PM:et för nästa läsår.