Ord för ord: Tack för förtroendet!

Jag tror att vi har all orsak att noggrant analysera läget för att kunna trygga samma synlighet och att hitta en ny ”gemenskapsplattform” som kongressen varit, därom inget tvivel. Men i övrigt ser jag förändringen som ett klart steg närmare de aktiva. Som ordförande är jag glad över den ökade möjligheten till delaktighet som den här förändringen skapar.