Sjuk under sommarledigheten?

Eftersom de flesta anställda inom andra branscher har möjlighet att skjuta upp sin semester ifall de insjuknar under den, har lärarna beviljats rätt till både lön och sjukdagpenning under den så kallade kalkylerade semestern. Den inleds alltid den 16 juni och längden beror bland annat på dina tjänsteår. Läs mer om denna rättighet i den här artikeln.