”Politiska beslut har raserat den jämlika skolan i Finland”

Förbundsordförande Christer Holmlund gav både stat och kommun en känga i sitt öppningstal på Finlands Svenska Lärarförbunds kongress i Helsingfors den 6 juni 2018. Vi kan säkert alla hålla med om att statens och kommunernas ekonomi har varit ansträngd, men det är ingen förklaring eller ursäkt, sade han och syftade på den växande ojämlikheten i vårt skolsystem.