Pressinbjudan: FSL:s kongress den 6–7 juni i Helsingfors

Finlands Svenska Lärarförbund samlas till vad som kan komma att bli den sista kongressen i förbundets historia, ett förslag på nya stadgar ligger nämligen på bordet. Under kongressen väljs också en ordförande för den kommande fyraårsperioden. Sittande ordförande Christer Holmlund kandiderar.