Så här behandlar vi dina personuppgifter på ett säkert sätt

Här kan du som FSL-medlem ta del av våra principer för hur vi behandlar din personuppgifter säkert och skyddat. FSL har förbundit sig att följa de i dataskyddslagstiftningen och i dataskyddsförordningen stadgade grundprinciperna samt god sed gällande hantering och administrering av information.