OAJ:s arbetslivsbarometer - en sammanfattning av resultaten

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ har kartlagt lärarnas och chefernas välbefinnande i arbetet, arbetsförhållanden och trygghet. Lärarna bedömer att deras arbetsförmåga har försämrats och att stressen har ökat. Drygt 1000 lärare och chefer deltog i undersökningen.