Nio frågor och svar om årsarbetstid

Hösten 2018 kommer ett försök med årsarbetstid inledas i två grundskolor i Vanda. I den här artikeln reder vi ut en del frågetecken kring årsarbetstid, till exempel vad som händer om man överskrider det fastslagna antalet timmar per år och hur det blir med sommaravbrottet.