Nedskärningarna inom utbildningssektorn har förbytts i positiva satsningar

En positiv och nödvändig vändning, som är nödvändig för vårt lands kunnande och konkurrenskraft, säger OAJ-ordföranden Olli Luukkainen. Regeringen är beredd att satsa sammanlagt 100 miljoner euro på främjandet av kunnandet och sysselsättningen. En del av pengarna satsas på yrkesutbildning och examensinriktad fortbildning. Det handlar om att uppdatera utbildningen särskilt för arbetslösa, så att utbildningen motsvarar dagens krav på arbetsmarknaden.