Morotspengar och trestegsstöd

Sju motioner behandlas av FSL:s förbundsfullmäktige, som sammanträder den 25-26 april i Tammerfors. I ett par motioner är det löneorättvisor man vill korrigera, i andra motioner handlar det om förbundets inre arbete. ”Föreningarna känner inte till vilka frågor, som behandlas av styrelsen, och inte heller vilka beslut som tas.”