Vår nya slogan är här!

Vi är ett förbund som tillsammans med våra medlemmar vill visa vägen för skolutveckling och pedagogiskt kunnande. Vår slogan för kongressperioden 2018-2022 kommer därför att vara "Vi visar vägen". Läs mer om tankarna bakom de tre v:na och se fler grafiska versioner här.