Holmlund kandiderar som ordförande för perioden 2018-2022

Under föreningskursen i mars meddelade sittande ordförande Christer Holmlund att han kandiderar som ordförande för nästa period. Det är under kongressen i juni 2018 som ordförandevalet förrättas.