Strejken vid Helsingfors universitet blir av - medlingsbudet förkastades

Bildningsarbetsgivarna har förkastat förlikningsmannens medlingsbud. En strejk vid Helsingfors universitet är alltså ett faktum. Den inleds klockan 00.00 och avslutas klockan 24 på onsdag.

#viäruniversitetet

#meolemmeyliopisto