Medlingsbud för universiteten

Förlikningsman Janne Metsämäki har i natt gett ett förlikningsförslag i den arbetstvist som gäller universiteten. Parterna kan antingen godkänna eller förkasta förslaget. Om båda parterna godkänner förlikningsförslaget inhiberas de planerade strejkerna den 28 februari och 7 mars.