Strejkvarsel för universitetssektorn har utlysts

Huvudavtalsorganisationerna FOSU, JHL och Pardia, som representerar universitetens personal, varslade den 13 februari om strejk. En strejk vid Helsingfors universitet genomförs den 28 februari 2018, såvida inte ett förhandlingsresultat nås innan dess. Universitetssektorn har varit i ett avtalslöst tillstånd sedan början av februari. Förhandlingarna har inte avancerat, eftersom Bildningsarbetsgivarna, som representerar universitetsarbetsgivarna, vill ihärdigt diktera lönerna. FSL kontaktar de medelmmar som berörs av denna konfliktåtgärd.