Ord för ord: Brist eller bristfällig statistik?

I mitten av januari lediganslog kommunerna i huvudstadsregionen sina lärarjobb. Intressant att det måste ske redan i januari kan jag tycka, i synnerhet då få studerande kunnat få ut sina behörighetspapper vid den tiden. Det är helt förståeligt att skolorna så tidigt som möjligt vill ha klarhet i vilka som ingår i personalen det kommande läsåret, men att få detta gjort före sportlovet i Nyland känns som en onödigt ambitiös målsättning.