Avtalslöst tillstånd

Kommunsektorn är inne i ett avtalslöst tillstånd. De gällande avtalen gick ut i månadsskiftet januari-februari. Avtalslösheten innebär att de tidigare avtalen fortsätter att gälla tills dess att nya avtal fås till stånd. Kommunala sektorns huvudförhandlare fortsatte sina förhandlingar i går hela kvällen, men resultat nåddes inte.