Kallelse till kongressen 2018

Förbundskongressen går av stapeln den 6-7 juni 2018 i Helsingfors. Till kongressen kallas medlemsföreningarnas ombud. Under kongressen 2018 behandlas bland annat förslaget på nya stadgar, motioner och förbundets riktlinjer för de kommande fyra åren.