Avtalen löper ut den sista januari

I natt utlöper avtalen inom de områden där medlemmarna i OAJ jobbar. Det gäller kommunala sektorn, där flertalet lärare finns, jämte privata undervisningssektorn. Hittills har inga summor och procenttal nämnts, men om man ser på hela avtalsrörelsen har den så kallade allmänna linjen utkristalliserats till en kostnadseffekt om ungefär 3,2 procent utslaget på två år.