Avgörande avtalsdagar

Kommunarbetsgivarna KT har inte framlagt sitt anbud rörande löneförhöjningarna, men i övrigt har parterna dryftat olika element i en uppgörelse. Kommunala sektorns, och även privata undervisningssektorns, avtal utlöper i månadsskiftet januari-februari, så det börjar brinna i knutarna.