OAJ förutsätter att aktiveringsmodellen korrigeras

Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ anser att aktiveringsmodellen bör korrigeras så att den bättre motsvarar sysselsättningsbehoven för högt utbildade arbetstagare. Varken OAJ eller FSL deltar som organisation den i politiska demonstration som ordnas mot aktiveringsmodellen den 2 februari. Läs mer på OAJ:s webbsida.