Hur kan vi upprätthålla motivationen inom yrkeskåren?

En paus av något slag, det tyckte alla i vår panel på Educamässan är viktigt för motivationen. Det kan vara en kort paus under dagen, en fortbildningsdag eller kanske alterneringsledighet. Läs också om vad panelisterna anser att tar kål på motivationen.