Läs årets första nummer av Läraren

Ett eget svenskt skolhus har blivit verklighet i Lahtis. Vi känner att vi har samarbetat färdigt nu, vi behöver något som är vårt eget, säger rektor Karin Ihalainen. Läs också om försöket med årsarbetstid och var vi ligger i avtalsförhandlingarna. Avtalsförhandlingar har en egen dramaturgi. Just nu är vi inne i en fas, som kan kallas upptrappning, skriver chefredaktör Carl-Erik Rusk.