Ord för ord: Sänk tröskeln och bryt tystnadskulturen

Våra barn och unga måste vara säkra på att vi bryr oss om dem. Det är de vuxnas ansvar, lärare, rektorer och vårdnadshavare, att fråga hur det är. En gång räcker inte utan vi måste ständigt visa att vi bryr oss, endast då känns det självklart för elever och studerande att berätta, skriver förbundsordförande Christer Holmlund i årets sista kolumn.