FSL antar utmaningen och uppmanar alla att jobba för #trakasserifritt i skolan

En trygg skola är en skola där det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och där man öppet vågar prata om problemet. Finlands Svenska Lärarförbund antar justitieminister Antti Häkkänens uppmaning och kastar bollen vidare till hela det svenskspråkiga utbildningsfältet!