Sänkt medlemsavgift!

Du som till exempel är familjeledig, tjänstledig eller arbetslös betalar från och med 1.1.2018 en medlemsavgift på endast 6,20 euro per månad. Summan sjunker alltså från 7,80 till 6,20 euro. Läs mer om hur du upprätthåller ditt medlemskap i FSL och A-kassan under perioder när du inte är tjänstgörande!