Utbildningssektorn säger #NOMORE till sexuella trakasserier

Vi måste få ett slut på alla former av sexuella trakasserier i de finländska skolorna och läroanstalterna. Alla barn ska garanteras integritet, trygghet och möjlighet att utvecklas och vara sig själva, skyddade från trakasserier. Skolans och utbildningsanordnarens uppgift är att säkerställa en trygg lärmiljö för alla barn och unga, betonar minister Sanni Grahn-Laasonen och Utbildningsstyrelsens generaldirektör Olli-Pekka Heinonen i ett gemensamt uttalande.