Nolltolerans måste gälla

Det är viktigt att den debatt som nu förs kring sexuella trakasserier i samhället också förs i skolan. Vi måste bryta tystnadskulturen, nolltolerans måste gälla! De yrkesetiska principerna är en given grund i utövandet av läraryrket och en bra utgångspunkt för diskussionerna nu.