Ord för ord: Kräv en konkurrenskraftig lön

Nu är det upp till oss alla att markera att vi inte är beredda att se på och acceptera att alla andra får! Genom att gemensamt argumentera för att vi fått nog ger vi våra förhandlare det stöd de behöver i sitt arbete. Genom att unisont argumentera för förhöjningar visar vi att vi tillsammans menar allvar, skriver Christer Holmlund i sin senaste kolumn i vår medlemstidning Läraren.