Om FSL

FSL:s personal finns på förbundskansliet i Helsingfors. Du kan vända dig oss på förbundskansliet om du har frågor gällande FSL:s verksamhet, ditt medlemskap eller din anställning och lön.

Läs mer...

 

FINLANDS SVENSKA LÄRARFÖRBUND FSL är ett fackförbund för alla svenskspråkiga lärare, lektorer och rektorer. Vi har över 5 000 medlemmar, vilket innebär att drygt 95 procent av hela den svenskspråkiga undervisningspersonalen hör till vårt förbund.

Läs mer...

FSL:s främsta uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen i anställningsfrågor. Det här betyder att vi arbetar för att trygga lärarnas rättigheter i alla arbetssituationer och att vi stöder lärarna professionellt och fackligt.

Läs mer...

FSL har över 5 000 medlemmar på nästan alla skolstadier. I vår medlemskår finns lärare, lektorer och rektorer.

Läs mer...

 

Läs mer...

 

Läs mer...

 

FSL:s nästa förbundskongress hålls den 6-7 juni 2018 på Fiskartorpet i Helsingfors.

Gå till din lärarförening