Ledigheter

Intresserad av alterneringsledighet eller studieledighet? Eller kanske du är gravid eller har små barn hemma? Läs om ledigheter, stöd och mycket annat här. Här finns också information för dig som drabbas av en sjukledighet och för dig som funderar på deltidsarbete.

 

Gravid eller småbarnsförälder? Du har alltid rätt att få tjänstledighet för samma tid som du beviljas moderskaps- eller faderskapspenning och föräldrapenning. Dessutom har du också möjlighet att ansöka om vårdledighet. Läs mera om ledigheterna här.

 

 

 

Behöver du samla krafter en tid? Eller vill du ägna dig åt något annat än undervisning? Lagen om alterneringsledighet ger anställda möjlighet att anhålla om oavlönad alterneringsledighet mellan 100 och 360 kalenderdagar.

 

Läs om ändringar i alterneringsledigheter 2016...

 

Har du råkat ut för en längre sjukfrånvaro? Läs här om de bestämmelser som reglerar dels dina rättigheter och skyldigheter som anställd och dels hur din utkomst tryggas under ledigheten. Notera att dessa regler främst gäller lärare i huvudsyssla inom den kommunala grundläggande utbildningen och gymnasierna.

 

 

 

Lockar studiebänken? I enlighet med lagen om studieledigheter har du möjlighet att anhålla om oavlönad studieledighet för vuxenstudier. Läs mera om studieledigheter och stöd du kan ansöka om.

Skulle du gärna ha kortare arbetsdagar, men du vill inte gå i deltidspension? Förutom deltidspension ger också pertiell tjänstledighet lättnad i arbetstiden.