Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en basdel och en del som bestäms utgående från din lön.

 

På Arbetslöshetskassornas Samorganisations webbplats kan du beräkna din dagpenning med hjälp av en räknare. På hemsidorna finns också exempel på den inkomstrelaterade arbetslöshetsdagpenningen på olika inkomstnivåer.

Gå till kalkylatorn för den inkomstrelaterade dagpenningen

Barnförhöjning

Om du har minderåriga barn, betalar A-kassan en förhöjning av arbetslöshetsunderstödet. Under 2009 var förhöjningen:
1 barn: 4,86 €/dag
2 barn: 7,13 €/dag
3 barn eller flera: 9,19 €/dag