Betala tillbaka skulden!

Debatten inför riksdagsvalet 2019 och de kommande fyra åren inom rikspolitiken måste fokusera på hur man ska betala tillbaka skulden till skolan och utbildningen. Skulden har vuxit sig alldeles för stor under många år och den finlandssvenska skolan måste garanteras mer och säkrare resurser i fortsättningen.

 

- Det går inte att skapa kvalitet på skola och utbildning genom att först skära ner och sedan lappa med projektfinansiering och kortsiktiga lösningar. Framför allt den inkluderande finlandssvenska skolan behöver en ökad grundfinansiering och tid för att analysera alla de reformer och lagförändringar som genomförts, säger Christer Holmlund, förbundsordförande för FSL.

Tillräckliga och genomtänkta skolinvesteringar är en grundförutsättning för att vi ska kunna upprätthålla den höga kvalitet vår utbildning är känd för. I våra fem valteman beskriver vi vad som måste göras:

FSL:s fem valteman

Jämlik utbildning

Åtta år av nedskärningar har raserat den finländska utbildningen i allmänhet och den jämlika grundskolan i synnerhet. En ökad grundfinansiering är av största vikt för en jämlik utbildning för alla. Med ökade resurser kan vi bland annat garantera lämpliga gruppstorlekar, en tillräcklig lärartäthet och ett trestegsstöd som verkligen fungerar. 

 

Ett lugnare reformtempo

Det behövs mer långsiktigt tänkande kring skolreformer och tid för att utvärdera tidigare reformer. Projektpolitiken måste få ett slut. 

 

Tillräcklig och kvalitativ elev- och studerandevård

Elev- och studerandevårdslagen måste ses över. Tolkningen av tystnadsplikten sätter käppar i hjulen för ett ändamålsenligt samarbete mellan skolhälsovården, socialvården och skolpersonalen. Tillgången till psykolog- och kuratorstjänster måste också förbättras för att trygga elevernas och studerandenas hälsa under skolgången.

 

Läraryrkets attraktionskraft

Vi måste värna om läraryrkets status i Finland för att både locka studerande till utbildningarna och undvika hjärnflykt till andra branscher eller Sverige. Vi behöver attraktiva anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön. Vi måste också skapa arbetsro och förutsättningar för ett hållbart arbetsliv för lärare och rektorer.

 

Krafttag för att förbättra skolbyggnadernas skick

Det behövs konkreta, snabba och effektiva åtgärder för att råda bot på de hälsovådliga problemen i våra skolbyggnader. Sjukdomar som orsakats av en ohälsosam inneluft måste erkännas och arbetshälsovården måste ta problemen på allvar. 

 

#betalaskulden

#riksdagsvalet2019

 

Här kan du ladda ner en printbar version av våra valteman: pdf Betala tillbaka skulden_riksdagsvalet 2019_FSL

 

Valdebatt på Educamässan den 25 januari

Mattias Fagerholm, ny chefredaktör för Läraren, modererar vår riksdagsvalsdebatt under Educamässan 2019. Kom till Hörnan i Mässcentret klockan 13.00 fredagen den 25 januari och lyssna på hur kandidater som Mikaela Nylander (SFP), Veronika Honkasalo (VF) och Anette Karlsson (SDP) skulle #betalaskulden om de får möjligheten. Debatten sänds också live på vår Facebooksida för er som inte kan delta i mässan. 

 

Lärarskuggningar under våren

Våra lärarföreningar erbjuder kandidater i riksdagsvalet en inblick i skolvardagen genom att skugga en lärare. Kan det finnas ett bättre sätt att verkligen få en bild av vad som händer under en skoldag, hur läraryrket ser ut nuförtiden med både utmaningar och glädjeämnen?! 

FSL uppmanar alla kandidater att ta kontakt med någon av våra lokala lärarföreningar och boka in en lärarskuggning. Du får följa med undervisningen, träffa lärarkollegiet och elever och studerande och bekanta dig med skolhuset under några timmar en dag. Vi berättar gärna om vad som fungerar bra i dagens skola och vad vi skulle vilja förändra och diskuterar våra valteman med dig, välkommen! 

Bilder från lärarksuggningarna runtom i landet hittas på #skuggaenlärare

 

Är du FSL:are och kandiderar i valet?

Läraren erbjuder alla FSL:are som kandiderar i riksdagsvalet 2019 en möjlighet att presentera sig i ett av vårens nummer. Ta kontakt med chefredaktör Mattias Fagerholm för mer information (mattias.fagerholm@fsl.fí, 040 844 2618). Tidningen ger också en ordentlig rabatt på valannonser, hör av dig så berättar vi mera! 

Lärarens läsekrets består av lärare, lektorer och rektorer i grundskolan, gymnasiet, universitet, folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut samt tjänstemän och beslutsfattare på central och lokal nivå.

 

OAJ:s valsatsning: Utbildningen avgör

OAJ:s riksdagsvalskampanj går under hashtaggen #utbildningenavgör (#koulutusratkaisee). Gå gärna in och bekanta er med deras valteman också! 

"Världens bästa utbildningssystem naggas i kanterna trots många olika satsningar. Det är dags att erkänna att med bristande resurser kan vi inte nå undervisning av hög kvalitet eller bästa möjliga lärande. 

OAJ har flera förslag till hur sätta stopp för den nedåtgående spiralen. När vi talar om Finlands framtid är det utbildning som avgör."OAJ har flera förslag till hur sätta stopp för den nedåtgående spiralen. När vi talar om Finlands framtid är det utbildning som avgör."

 

En hälsning till våra föreningar

Våra lärarföreningar spelar en avgörande roll för vårt kampanjarbete, inte minst med tanke på lärarskuggningarna. På vår Intra hittar du som föreningsaktiv (under fliken Aktuellt) en hel del nyttig information men också tips och idéer på hur ni i er förening kan engagera er i FSL:s riksdagsvalskampanj.

Vill ni veta mera är det bara att kontakta förbundskansliet som även postar material till de föreningar som ordnar något evenemang (debatt, lärarskuggning, kandidatmiddag etc.) inför valet.