Programmet 2019

Här presenterar vi programmet i det svenskspråkiga kvarteret Hörnan på Educamässan 2019. Temat är Välbefinnande. Du kommer väl ihåg att det är gratis att gå på Educa?!

 

I rullmenyerna här nedan hittar du de föreläsningar och program som du kan ta del av på den stora scenen i Hörnan. Du hittar också tidtabellen för alla workshops som du kan delta i. Workshopparna hålls i utställarnas montrar i år, mer detaljer hittar du under varje programpunkt. 

Många av föreläsarna på plats både fredag och lördag, så du kan i lugn och ro besöka mässan den dag som passar dig bäst. Ta gärna en titt på OAJ:s programutbud också!

 

Gratis för alla

Inträdet till Educamässan är gratis. Man behöver bara registrera sig som besökare via nätet eller vid entrén till Mässcentret. Om man registrerar sig på webben på förhand måste man komma ihåg att ta med sig en utskrift på Educa-namnskylten.

 

Fredag

Hörnans scen

Vad krävs av ledarskapet i en skola när en oväntad kris drabbar skolsamfundet? Vilka redskap har vi att tillsammans i kollegiet och med eleverna hantera det oväntade och vad behöver utvecklas?

Rektor Niklas Wahlström, Gymnasiet Grankulla samskola, t.f. rektor Diane-Christine Blusi, Vasa övningsskolas gymnasium och Åse Fagerlund, FD, neuropsykolog och psykoterapeut, seniorforskare på Folkhälsans Forskningscentrum, diskuterar tillsammans med undervisningsråden Maj-Len Engelholm och Christine Söderek.

Arrangör: Utbildningsstyrelsen.

 

Hur kan man använda skogen som källa för välmående i skolarbetet? Hur få barn och unga ut i skogen? Vad kan man göra där? Diskussion om lärande i skogen, skogsbruk och skogen som grund för hållbarhet i samhället.

Anki Nyberg, verksamhetsledare för Sibbo 4H och Otto von Frenckell, ordförande för Skogsvårdsföreningen Södra skogsreviret

Arrangör: Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC r.f., Finlands Svenska 4H och Marthaförbundet

How can you boost your teaching and make the learning more enjoyable and playful for your students? Have you considered using digital media in your teaching? It’s not necessarily difficult or technically challenging to create your own digital materials. Join us for a playful learning experience.

Carina Gräsbeck & Mona Riska CLL; Maria Meletiou-Mavrotheris, Ilona-Elefteryja Lascia & Katerina Mavrou, European University of Cyprus and Rikke Toft Nørgård, Tom Gislev & Sofie Gajhede Studstrup, Aarhus University

Arrangör: Centret för livslångt lärande

Höga förväntningar på många olika områden i livet leder lätt till prestationsångest och enligt Hälsa i skolan-undersökningen (THL, 2017) känner sig en femtedel av unga otillräckliga i skolan. Hur tar sig prestationsångesten uttryck och hur kan vi stödja unga att lägga ribban på rätt nivå? De här frågorna och många andra behandlar vi under paneldiskussionen.

I panelen: CG Wentzel, teaterchefför turnéteater Taimine, Ida Martin,elevhandledare Mattlidens skola,Tariku Ahlfors, verksamhetsledareför SVEPS ungdomsverkstad samt Bicca Ohlin, Finlands Svenska Skolungdomsförbund (FSS)

Arrangör: Barnavårdsföreningen, EHYT, Folkhälsan, Krisjouren för unga, Luckan och Livslustprojektet

Det är dags att ta pulsen på de kandidater som vill vara med ochbestämma de kommande fyra åren. Hur tänker de betala tillbaka skulden till skolan och utbildningen? Hur skulle de prioritera om de får chansen?

FSL:s riksdagsvalsdebatt modereras av Lärarens nya chefredaktör Mattias Fagerholm – kom och lyssna och delta i debatten! 

I panelen: Mikaela Nylander (Sfp), Anette Karlsson (Sdp), Oscar Hätinen (C), Amanda Pasanen (De Gröna) och Veronika Honkasalo (VF) 

 

Arrangör: Finlands Svenska Lärarförbund, FSL

Vi livestreamar debatten på vår Facebooksida!

Bild: Gitta Wilén

Vad är skolans roll när eleverna utvecklar strategier för personlig säkerhet och ett kritiskt förhållningssätt? Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen. Inga förkunskaper behövs. Ni får läxa med er hem.

Elza Dunkels, docent i pedagogisktarbete vid Umeå universitet ochforskare i ungas närvaro på nätet

Arrangör: Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Finlands Svenska Lärarförbund i samarbete med Centret för livslångt lärande

Yrkesutbildningen förser samhället med kunnig arbetskraft, men har också en viktig roll vad kommer till ungas välbefinnande och hälsa. Vad är yrkesutbildningens roll ur ett hälsofrämjande perspektiv?

Georg Henrik Wrede, ordförande för Prakticums styrelse och Vd för Samfundet Folkhälsan

Arrangör: Prakticum

Att en del barn och unga mår psykiskt dåligt syns i skolan som inlärnings- och koncentrationssvårigheter, stökighet, utagerande beteende, mobbning och ensamhet. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har många konkreta metoder som är lätta att använda också om tiden är knapp.

Via KBT kan man lätt ta psykiskt illamående till tals och ge konkreta tips åt elever så att de själva kan påverka sitt mående. Vi berättar mera om hur man inom KBT förklarar människans sätt att tolka och reagera i olika situationer och ger konkreta tips som man kan prova i sitt eget arbete.  

Merja Koponen, sakkunnig inom barn- och familjearbete, Barnavårdsföreningen, Susanna Slama, psykolog. Föreläsarna har utvecklat programmet #brafiilis som främjar psykiskt välmående bland 13–15 åringar.

Arrangör: Barnavårdsföreningen

Vad behöver du tänka på när du har en elev med synnedsättning i din klass? Hur anpassar du din undervisning? I Svenska Hörnan får du verktyg och strategier som underlättar för både lärare och elever. Vi ses & hörs!

Daniel Enbacka, handledande lärare

Arrangör: Valteri, center för lärande och kompetens

Workshops

Förmågan att hantera känslor ger mental styrka och ökat välmående. Att kunna känna igen och uttrycka sina känslor är en viktig social färdighet. Då man förstår sig själv bättre ökar också empatin för andra runtomkring, och konflikter kan ofta lösas lättare om man har kontroll över de egna känslorna.

Kom till vår monter och få tips och idéer kring att jobba med känslor i grupp! I workshopen får du ta del av olika övningar med temat känslor och sociala färdigheter. Inom BF i skolan jobbar vi med elever från förskola till andra stadiet, och vill gärna dela med oss av vår erfarenhet. Välkommen!

Plats: Barnavårdsföreningens monter

Arrangör: Barnavårdsföreningen

Koordinering och samarbete kring tutorlärares arbete i skolorna.

Björn Kronholm, klasslärare, Purmo skola och tutorkoordinator för Jakobstadsregionen

Plats: Svenska kulturfondens monter

Arrangör: Centret för livslångt lärande

Nätrespekt är en workshop som behandlar värderingar, relationer och hur vi själva kan ta ansvar för att skapa ett respektfullt klimat på nätet. Unginfo presenterar sitt arbete kring nätrespekt med elever i högstadiet och andra stadiet.

Mirjam Malik, utbildare vid Luckan och ansvarig för skolbesök

Plats: Svenska kulturfondens monter

Arrangör: Luckan r.f.

VR-tekniken har oändliga möjligheter inom undervisningen. I Prakticums monter kan du bland annat testa ett par VR-glasögon med undervisningsmaterial som belyser familjeproblematik ur ett barns perspektiv.

Verkstaden leds av Kati Sarkala, Stina Forsberg och Jens Brännback

Plats: Prakticums monter

Arrangör: Prakticum

Schildts & Söderströms ger ut läromedel på svenska för åk 0–9 och gymnasiet. Under mässan erbjuder vi lärarna många intressanta workshops.

En workshop tar 20 minuter och kräver förhandsanmälan. Se programmet och anmäl dig här!

Alla som deltar i en workshop får ett gratis läromedel och en överraskningspresent!

Om du inte förhandsanmält dig kan du hälsa på i vår monter under mässan och höra dig för om lediga platser i workshopparna.

Lördag

Hörnans scen

Bild: Gitta Wilén

Vad är skolans roll när eleverna utvecklar strategier för personlig säkerhet och ett kritiskt förhållningssätt? Föreläsningen vill ge tankeverktyg baserade på vetenskaplig kunskap snarare än medierapportering och ogrundade antaganden, så att vuxna kan vara ett stöd i den processen. Inga förkunskaper behövs. Ni får läxa med er hem.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet och forskare i ungas närvaro på nätet

Arrangör: Svenska folkskolans vänner, Svenska kulturfonden och Finlands Svenska Lärarförbund i samarbete med Centret för livslångt lärande

Inom scoutingen betonar vi hållbar och välmående verksamhet. Som stöd finns olika verktyg som också kan tillämpas i hälsofrämjande syfte inom annan verksamhet (med frivilliga, barn eller unga).

Nina Martin och Emilia Juslin, scoutledare

Arrangör: Finlands Svenska Scouter, FISSC

Under 2018 påbörjade Folkhälsan en verksamhet för att lyfta fram barn och unga som vård- och omsorgsbärare i Finland. Dessa barn växer upp i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller en förälders allvarliga sjukdom. De bär på ett stort ansvar och har en väldigt viktig roll som pådrivare inom familjen. Vilka är konsekvenserna för deras hälsa, skolgång och arbetsliv?

Jonna Skand, sakkunnig inom närståendevård vid Folkhälsan

Arrangör: Folkhälsan

En inspirerande och praktisk föreläsning med de bästa tipsen om hur du som pedagog kan möta barn och unga i deras spelvärld. Vi berättar också vad skolan kan göra för att öka den fysiska aktiviteten och skapa en sund vardag.

Karl Ögland och en representant från Svenska Finlands Skolidrottsförbund

Arrangör: Finlands Svenska Idrott, Svenska Finlands Skolidrottsförbund, Yrkesinstitutet Prakticum och Utbildningsstyrelsen

Vad behöver du tänka på när du har en elev med hörselnedsättning* i din klass? Hur anpassar du din undervisning? I Svenska Hörnan får du verktyg och strategier som underlättar för både lärare och elever. Vi ses & hörs!

Eivor Larpes, handledande lärare inom hörsel vid Valteri

Arrangör: Valteri, center för lärande och kompetens

*Tidigare stod det felaktigt att den här föreläsningen behandlade synnedsättning. Den rätta rubriken är "Välbefinnande för alla i klassen - Hur du beaktar elever med hörselnedsättning i din klass". Ändringen gjordes 27.11.2019 kl. 08.30.

”En svag läskunnighet påverkar i längden vår välfärd”, säger författare Juha Itkonen, ordförande för Läskunnighetsforumet. Forskning visar att läslusten och läskunnigheten sjunkit drastiskt i vårt land. Alla barn har rätt att bli goda läsare så hur kan vi vända trenden?

Juha Itkonen, klasslärare Sonja Djupsjöbacka, Hoplaxskolan, och Mikael Eriksson, rektor för Kyrkslätts gymnasium, diskuterar tillsammans med undervisningsrådet Pamela Granskog, Utbildningsstyrelsen. 

Arrangör: Utbildningsstyrelsen

Paneldiskussion med förbundsordförande för Hem och skola, riksdagsledamot Anders Adlercreutz, ordförande för Finlands Svenska Skolungdomsförbund Bicca Olin och Nina Blomberg  som är lärare i Gymnasiet Grankulla Samskola och föreläsningsutvecklare i Ekvalitas maskulinitetsprojekt Vem é man. Samtalet strävar efter att vara konkret, med både exempel på vad som görs, vad ännu borde göras och hur kan stöda en tryggare skola.

Moderator: Malin Gustavsson, likabehandlingsexpert och VD på Ekvalita

Arrangör: Stiftelsen Brita-Maria Renlunds minne sr.

Tid är en bristvara, god organiseringsförmåga ett måste. Pressen är stor för studerande som siktar på en framgångsrik idrottskarriär. Vilket stöd ger skolan och hur går vardagen ihop?

Ida Väyrynen, handbollsspelare i HIFK och finska landslaget, studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet och Björn Nylund, Idrottskoordinator, Yrkesinstitutet Prakticum

Arrangör: Prakticum

Niilo Mäki Institutets ILS-projekt (InLärning och Stöd åren 2015-2018) har haft som syfte att utveckla och undersöka kartläggnings- och interventionsmaterial för finlandssvenska skolor. Projektet har nu avslutats och här presenterar vi centrala resultat från både delområdet för läsning och delområdet för uppmärksamhet.

Presentatörer: Pia Vataja, Henrik Husberg, Susanna Slama och Ann-Katrine Risberg, projektforskare 

Arrangör: Niilo Mäki Institutet

Workshops

Förmågan att hantera känslor ger mental styrka och ökat välmående. Att kunna känna igen och uttrycka sina känslor är en viktig social färdighet. Då man förstår sig själv bättre ökar också empatin för andra runtomkring, och konflikter kan ofta lösas lättare om man har kontroll över de egna känslorna.

Kom till vår monter och få tips och idéer kring att jobba med känslor i grupp! I workshopen får du ta del av olika övningar med temat känslor och sociala färdigheter. Inom BF i skolan jobbar vi med elever från förskola till andra stadiet, och vill gärna dela med oss av vår erfarenhet. Välkommen!

Plats: Barnavårdsföreningens monter

Arrangör: Barnavårdsföreningen

Bothnia Learning Hub utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Projektet vidareutvecklar och sprider god praxis av digitala lärandemiljöer och experimenterar med nya teknologier och arbetssätt. I fokus är lärarutbildare och lärare på fältet.

Yvonne Backholm-Nyberg, projektkoordinator

Plats: Svenska kulturfondens monter

Arrangör: Centret för livslångt lärande

VR-tekniken har oändliga möjligheter inom undervisningen. I Prakticums monter kan du bland annat testa ett par VR-glasögon med undervisningsmaterial som belyser familjeproblematik ur ett barns perspektiv.

Verkstaden leds av Kati Sarkala, Stina Forsberg och Jens Brännback

Plats: Prakticums monter

Arrangör: Prakticum

Schildts & Söderströms ger ut läromedel på svenska för åk 0–9 och gymnasiet. Under mässan erbjuder vi lärarna många intressanta workshops.

En workshop tar 20 minuter och kräver förhandsanmälan. Se programmet och anmäl dig här!

Alla som deltar i en workshop får ett gratis läromedel och en överraskningspresent!

Om du inte förhandsanmält dig kan du hälsa på i vår monter under mässan och höra dig för om lediga platser i workshopparna.