Ledaren: ”Jokainen tsäänssi on mahdollisuus”

Bortgångne backhopparlegenden Matti Nykänen var inte bara känd för sina idrottsprestationer och stökiga privatliv, utan också för sina underhållande språkliga aforismer. Och Nykänens uttryck ”jokainen tsäänssi on mahdollisuus” beskriver väl det försök med årsarbetstid för lärare som pågår i en handfull skolor.

För visst kan försöket ses som en chans, en möjlighet att skapa ett lönesystem som ger lärarna lön för allt det arbete de utför. Det nuvarande lönesystemet som baserar sig på undervisningsskyldighet är föråldrat, då lärarna som bekant under årens lopp pådyvlats en massa arbetsuppgifter utöver själva undervisningen. Uppgifter som man rimligtvis bör få betalt för.

Den stora fördelen med försöket är att lärarna som medverkar bokför exakt vad de gör. Nu får man svart på vitt vilka arbetsuppgifter en lärare har. Försöket ger en välkommen statistik över hur mycket lärarna jobbar. Och i det hänseendet skall försöket ses som en möjlighet. Om man kan påvisa allt det merarbete som sysselsätter lärarna, så blir det ett användbart argument i kommande avtalsrörelser.

Försöket med årsarbetstid möter också motstånd bland lärare. På finskt håll har tonen tidvis varit hätsk och inte speciellt konstruktiv. I det sammanhanget är det värt att påminna om att detta endast är ett försök. Och utan försök är det svårt att hitta ett bättre lönesystem. Kanske kunde man se på resultaten från försöket innan man skjuter ner det.

Det skall också sägas att det finns många farhågor som man inte skall blunda för. Hälsningen från våra nordiska grannländer tyder på att det finns skäl att vara på sin vakt. En oro bland lärarna är att den bundna arbetstiden, dvs den tid som lärarna är knutna till skolan skall öka. Den oron är obefogad under det första försöksåret, men under det andra kan det komma att bli ändring på den punkten. Det torde inte vara någon större hemlighet att man från arbetsgivarhåll gärna ser att lärarna i större utsträckning än tidigare knyts till skolan. Ett något föråldrat synsätt kan man tycka. I allt fler branscher är arbetet oberoende av tid och plats.

Lönenivån i försöksskolorna är också förhållandevis anspråkslös. Och också om både arbetstagarna och -givarna är överens om att lärarnas lönesystem bör utvecklas, så är det här nog smärtpunkten. Det är inte rimligt med ett nollsummespel om lönesystemet skall reformeras. Det är svårt att sia om årsarbetstid är framtidens melodi.

Oddsen är kanske, för att återigen citera Nykänen, fifty-sixty.

 

Läs också:

Reportage från en försöksskola i Lahtis: Försök med årsarbetstid skall synliggöra lärarnas arbete

Sju frågor till OAJ:s ordförande Olli Luukkainen om årsarbetstid: Undervisningsskyldigheten motsvarar inte dagens behov

Finlands svenska lärarförbund FSL om årsarbetstid: "Is i hatten"