Lärarnas undervisningsskyldighet motsvarar inte dagens behov

Sju frågor om årsarbetstid till OAJ:s ordförande Olli Luukkainen. 

Varför försök med årsarbetstid?

- Den nuvarande modellen med undervisningsskyldighet tar inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till lärarnas förändrade arbetsbild. Det har kommit mycket merarbete vid sidan av undervisningen. Och något måsta man göra åt det. Usken motsvarar inte dagens skolverklighet och behov. På fältet upplever man också att det nuvarande systemet inte är rättvist.

 Vad säger arbetsgivaren?

- Arbetsgivaren har varit mycket negativt inställd till att förnya systemet med usk, så att man där kunde bygga in också övriga uppgifter. Arbetsgivaren vill ha årsarbetstid för det är flexiblare för dem.

- Att göra förändringar i usken kostar alltid. Arbetsgivaren kunde tänka sig någon form av medeltal för usken, dvs att ett nollsummespel där några lärarkategorier får högre usk, och några lägre. Men inte kan ett fackförbund gå med på att försämra vissa medlemmars arbetsförhållanden. Pengar har inte hittats. Både arbetsgivaren och arbetstagaren har intressen här, men frågan är hur pusslet läggs så att båda parter kan köpa det. Men båda ser ett behov av att utveckla lönesystemet.

Din personliga åsikt om årsarbetstid?

- Vi måste bygga ett sådant system som ser till allt det arbete som en lärare gör. Man skall få betalt för allt arbete man gör. Och helhetsarbetsmängden måsta vara kontrollerbar. En fördel med årsarbetstid är att man får ett tak för arbetsmängden.

Är årsarbetstid ett sätt att höja lönerna?

- Vi försöker oberoende av system höja lönerna. Men jag utgår från att om man får in alla arbetsuppgifter i lönesystemet så borde det synas i löneutvecklingen också.

Begränsas lärarnas frihet?

- Lärare får idag rätt fritt bestämma över sin arbetstid. Nu vill arbetsgivaren komma in på den tomten. Man vill tydligare kunna definiera hur lärarna använder sin arbetstid. För oss är lärarnas autonomi en helig sak. Det är det också i fortsättningen.

Hur förhåller du dig till kritiken mot försöket?

- Jag förstår att det finns farhågor. En del lärare är rädda för att förlora, andra hoppas vinna. Vår utgångspunkt är ändå att ingen ska förlora. Men därför behöver vi ett försök så att vi kan hitta en modell som avlägsnar dessa rädslor.

Kommer man att hitta ett samförstånd i den här frågan?

- Inom yrkesutbildningen hittade vi samsyn. Varför skulle man inte kunna göra det inom andra lärarkategorier? I förhandlingar måste utgångspunkten vara att det inte finns en enda fråga som inte går att lösa.

 

Läs också:

Tidningen Lärarens ledare kring försäket med årsarbetstid: "Jokainen tsäänssi on mahdollisuus"

Reportage från en försöksskola i Lahtis: Försök med årsarbetstid skall synliggöra lärarnas arbete

FSL om årsarbetstid: "Is i hatten"